Programy mentoringowe

Mentoring i Szkolenia

Program mentorski to cykl zamkniętych wydarzeń w formie warsztatu dla Twojego zespołu lub firmy. Podczas całego programu pracujemy regularnie na 6 spotkaniach online o stałej porze w ustalone wcześniej dni, co niezawodnie przyniesie sukces Tobie i Twojemu zespołowi.

Program mentoringowy 1: Skuteczna budowa sieci kontaktów oraz start do umawiania
spotkań

Obserwacja i powód stworzenia programu:Wielu kandydatów na liderów nie ma odpowiednio przygotowanych podstaw działania. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. „sposób wprowadzania sponsora, managera”, który nie ustala zasad, nie daje zadań i nie wymaga. Skutkiem tego jest osłabienie przekonania, że biznes MLM to biznes konkretny, działający i dający duże przełożenie na wyniki i oczekiwane zyski. Drugim powodem jest brak samodyscypliny ludzi, którzy liczą na to, że będąc w biznesie MLM, jakoś się ułoży, czyli „samo wyjdzie”. Ten program umożliwi całkowitą zmianę myślenia na temat pracy w MLM, zmianę podejścia do pracy w grupie i z zespołem, zmobilizuje do samodzielnego działania od podstaw, godnego naśladowania i polecania dalej w swoim nowobudowanym zespole. Program ten dla osób rozpoczynających pracę w MLM jest jednocześnie „gotowcem”, dzięki któremu będą w stanie energicznie ruszyć ze swoim działaniem, zdobędą podstawy tych działań do budowy nowego zespołu. Dla kogo jest ten program: dla każdego networkera, który chce dobrze i dokładnie zbudować narzędzia, które z jednej strony doprowadzą go do sukcesu, a z drugiej strony zostaną przekazane osobom z zespołu jako przykład określonych sposobów pracy.

Program mentoringowy 2: Zbuduj zespół marzeń

Obserwacja i powód stworzenia programu:
Obserwując działania wielu zespołów sprzedażowych i biznesowych na rynku w mojej przeszło 14-letniej praktyce, stwierdziłem w większości brak ustalenia podstawowych zasad współpracy. Owszem, wspomina się o nich na początku działania, lecz nie są one konkretnie i skutecznie ustalone, a ponadto zasady te nie są zazwyczaj egzekwowane. Stworzyłem zatem program, który nie tylko pomaga zrekrutować osoby do zespołu, ale przede wszystkim kładzie nacisk na ustalanie z nimi wszelkich zasad, na umiejętność zarządzania nimi, wyznaczania granic i ich egzekwowania oraz pracy według zaplanowanych zadań. To praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto ma lub planuje mieć zespół. 

Dla kogo jest ten program: dla każdego networkera, który chce mieć bardzo dobre wyniki w rekrutacji, w zapraszaniu innych osób do współpracy, ale także dla kogoś, kto w odpowiedni sposób chce prowadzić swój zespół i usamodzielnić go tak, by pracował skutecznie nawet pod jego nieobecność.

Program mentoringowy 3: Budowanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości

Obserwacja i powód stworzenia programu:
Współczesne zachowania Polaków i Polek oraz sposób myślenia o sobie, niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena, słaba wiara w siebie, umniejszanie swojej roli, dobrych cech charakteru – to główne przyczyny braku dobrego działania w MLM, przynoszącego korzyści i zadowolenie z tej formy pracy. Ta zaniżona samoocena jest pozostałością po przeszłych systemach politycznych, pewnych historycznych etapach w rozwoju naszego społeczeństwa. Wychowaliśmy się w czasach, gdzie za dobre zachowania nagrodą było milczenie, a za złe – karanie. System edukacji, jaki nam od lat towarzyszy, przykleja łatki „zdolny” albo „głupek”, co niestety rzutuje na naszą przyszłość. Świadomość mocnych stron oraz umiejętność wykorzystania swojego potencjału to podstawa w działaniach zawodowych, a Wysokie Poczucie Własnej Wartości to umiejętność, która – stale ćwiczona – może zmienić resztę Twojego życia.

Dla kogo jest ten program: dla każdego, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wiara w Siebie może pomóc w życiu, kto odczuwa strach przed działaniem, dzwonieniem i walką o swoje cele oraz dla tych, którzy zbyt mocno przejmują się opinią innych ludzi, zapominając o sobie i swoich wielkich wartościach.

Program mentoringowy 4: Skuteczna komunikacja z ludźmi

Powód stworzenia programu:

Mówimy o tym samym, ale w zupełnie inny sposób wyrażamy nasze myśli. Pod względem komunikowania się mocno różnimy się od siebie, co powoduje osłabienie jakości naszych więzi i zmniejszenie ilości rozmów. Podenerwowanie oraz wiele niepotrzebnych szumów i zakłóceń w komunikacji przyczynia się do osłabienia tych więzi i relacji między ludźmi. Tradycyjny system edukacji nie kształci nas w zakresie sprawnego porozumiewania się, a nasze umiejętności i wiedza wynikają przeważnie z własnych obserwacji środowiska oraz wzorców zachowań wyniesionych z życia rodzinnego. System ten często nie jest wystarczający do tego, by sprawnie komunikować się z drugim człowiekiem. Komunikacja to umiejętność, którą zdobywasz raz w życiu, a potem jedynie szlifujesz, dzięki czemu odnajdujesz się w biznesie i w życiu prywatnym. Program ten zatem ma służyć zdobyciu umiejętności sprawnego porozumiewania się z innymi ludźmi.

Dla kogo jest ten program: dla każdego, kto chce stworzyć prosty i skuteczny sposób porozumiewania się ze swoim zespołem, rodziną i klientami.

Program mentoringowy 5: Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem

Powód stworzenia programu:Żyjemy w ciągłym stresie. Towarzyszy on nam w wielu czynnościach życia prywatnego i zawodowego. Psuje nasze zdrowie, sprawia, że zapominamy o wielu rzeczach, niszczy nasze działania, marzenia i źle wpływa na nasz organizm. Stres to nic innego jak towarzysz naszego życia, z którym musimy nauczyć się przebywać. Poznanie własnych emocji, tego, jak reaguje na nie nasze ciało, to podstawa dzisiejszej egzystencji. Program daje odpowiedź na istotne pytania: jak wykorzystać inteligencję emocjonalną do realizacji marzeń i uruchamiania „ładunku emocjonalnego” – tak, by sprzyjał on naszym działaniom i przedsięwzięciom? Jak skutecznie reagować, kiedy czujemy, że emocje biorą górę? Jak się zachować, co powiedzieć i co zrobić w określonych sytuacjach? Ten program to zestaw pomysłów, zadań i ćwiczeń koniecznych do zdobycia umiejętności odpowiedniego wykorzystywania naszych emocji, by nie tracić przez nie życiowej energii, lecz ukierunkować ją na zrealizowanie wspaniałych celów.  Dla kogo jest ten program: dla każdego, kto się denerwuje przed rozmową z drugim człowiekiem, kogo paraliżuje sama myśl odezwania się do obcych ludzi, umawiania spotkań, wykonywania telefonów. To także świetny zestaw wskazówek dla zbyt wiele myślących osób, które – zamiast działać – nieustannie analizują rozmaite problemy i przez to tracą swój cenny czas. 

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa jeden program mentoringowy?
Program mentoringowy to 6 spotkań online w ustalonych terminach i porach dnia.
Dla kogo ten program NIE jest?
Dziękuję za współpracę leniom, teoretykom, wszechwiedzącym oraz pesymistom, którzy już na etapie czytania widzą problemy.
Kiedy rozpoczyna się program?

Termin rozpoczęcia programu jest ustalany indywidualnie.

W jakiej formie przeprowadzane są warsztaty?

Program mentorski przeprowadzany jest w formie spotkań online na platformie ZOOM.

Ilu uczestników jednocześnie może brać udział w warsztatach?
Jednocześnie w warsztatach może brać udział maksymalnie 50 osób. Podczas programu nie dołączamy nowych osób. Nabór wówczas jest zamknięty. Nowe osoby, chcące uczestniczyć w programie, mogą się zapisać na kolejny termin programu dla nowej grupy.
Jakie wsparcie gwarantuję dla uczestników warsztatów?
Przez cały program współpracuję z uczestnikami warsztatów w zamkniętej grupie komunikacyjnej, która otrzymuje ode mnie różne pomoce i konkretne zadania. Moja rola w tej grupie to wszechstronne wsparcie dla uczestników.

Umów się na program mentoringowy dla Twojego zespołu za pomocą formularza poniżej!